Geguritan

  29 - Mar - 2010 -   Riyadi -   2 Comments »

DHAPUR PRING APUS

rerambatan dhapur pring apus
persasat ati saya mupus

candrane blekithi jumangkah
anggro sru sumbar ing jaban rangkah

kalimput ing lugut-lugut
prandene tan kengguh ing pakewuh

lumarap mrambat rantap-rantap
rintip ngibrit ngambah carang-carang
anganthi rowang denceng-dencengan
mbreganggang wewara ati growang-growang

ujar linambar jroning lathi
kumecap mratanda siji mboko siji
tan ana kang ngerti
lamun iku darmaning bekti

mumbul jumedhul ing ron gumandhul
nglangak ratekak, nginguk kejlungup
rasaning ati kumleyang kabur kanginan
jroning rasa tansah ngiwi-iwi

rerambatan dhapur pring apus
persasat ati saya mupus

Category: puisi, Tags: , | posted by:Riyadi


2 Responses to “Geguritan”

  1. lavhalitya says:

    akang blog tolong bisa di translate ke bahasa indonesia…

    :)

  2. Srikandi_uedhan says:

    Ho oh jane seneng yen ngrungoke sing lagi ndalang, trus ditambah trok thok thok thok … palune muni, mung ra mudeng artine, maklum aku ki wong kampuang he he

Komentar dengan Facebook

Leave a Comment

 

Related Post

Puisi-Puisi Riyadi

3 - Jun - 2010 | Riyadi | 1 Comment »

Cintaku Setangkai Perahu Daun Bambu

5 - Dec - 2008 | ibeng | 9 Comments »

Ballada Hitam Manis

15 - Aug - 2010 | Riyadi | 2 Comments »

KARTINI

21 - Apr - 2010 | Riyadi | 3 Comments »

Hatiku Saat hujan

18 - Feb - 2010 | budiqof | No Comments »

© copyleft - 2010 by Blogger Purworejo
Theme by: azimat.net