Kanthong Macan Mbah Mijem ( Cerita bahasa Jawa )

  23 - Sep - 2014 -   slamet_darmaji -   5 Comments »

Sore iku Sri lagi menyapu ono plataran omahe, Sri iseh sekolah kelas lima SD negri neng sawijineng desa ono ing perenging pegunungan menoreh, utowo perbukitan menoreh neng daerah Bagelen.
Omahe Sri ono ing pereng gunung utowo grumbul kang munggah katon duwur, nanging iseh bisa dilewati kendaraan montor, ora kanyono ono simbah-simbah putri lewat sakcerake Sri kang lagi nyapu plataran omah, Sri ngerti yen simbah iku jenenge Mbah Mijem.
“ He ! siro anake Marni yo ?” pitakone mbah Mijem karo mandeg seko lakune.
“Nggih mbah, onten nopo mbah ?” Sri mangsuli lan mbalik pitakon.
“Rene’o tak kandani “ ujare mbah Mijem karo ngawe ngongkon Sri luweh nyedak.
Mbah Mijem lungguh ono ing watu gede, ono pinggire dalan karo ngaso seko lakune seng nembe dagang nang pasar, sakwise Sri cerak mbah Mijem aweh ngerti marang Sri.
” Tak kandani, siro we jane putu nyong, Marni kae asline anak nyong, aneng njur di pupu karo mbah Ndari, siro wes ngerti mbah Ndari to ? mbah Mijem nerusake crita senajan Sri durung njawab pitakone “mbah Ndari kae biyen ore duwe anak, njur nembung karo nyong, njaluk Marni, karang nyong mesak’e njur tak wehne”.
“Mulane siro sok dolan nanggon mbah yo” ujare mbah Mijem karo nerusake lakune bali nagomahe seng ora adoh soko omahe Sri, mlaku ngetan munggah grumbul terus medun grumbul , omahe mbah Mijem sak wetane grumbul, lan omahe Sri sak kulone grumbul, ono ing pucuk grumbul iku ono makam desa.
Sri ora aweh ngerti bab gunemane karo mbah Mijem marang wong tuwane sak kloron, nangeng iseh penasaran, mengko yen ono wektu pengin dolan nanggon mbah Mijem koyo penjaluke mbah Mijem.
Telung dino sakwise iku Sri ugo iseh nyapu ono pekarangan omahe awan kiro-kiro jam loro, mbah Mijem lewat maneh lan ngundang Sri kang lagi nyapu, ngongkon Sri supaya melu nang ngomahe mbah Mijem, Sri melu kandane mbah Mijem, lan sak kloron maku iring-iringan nuju omahe mbah Mijem.
Sakwise tekan omahe mbah Mijem seng digawe seko kayu karo preng iku, mbah Mijem nerusake crito karo mbukak jajan pasar kang wes di siapake kanggo Sri, Sri rumongso sengeng karo jajanan iku, ono cenil, ono jipang, ugo ono permen tape kang dibungkus kertas tipis koyo kertas samak buku.
Sak wise iku Sri pengin wisoh mergo tangane reged ono dapur, nangeng deweke weruh banyu nang jembangan katon reged lan arep entek.
“Mbah, lha niki toyane mpun ajeng telas kaleh jembangane mpun kotor” ujare Sri karo mbah Mijem kang ono mburine Sri.
“Kulo kuras kaleh kulo isi maleh nggih mbah” ujare Sri kang saguh nguras lan ngisi maneh jembangan iku.
“Ho’oh wong simbah durung kecandak karang egek sibuk terus” ujare mbah Mijem ngiyani opo jare Sri.
Sakwise iku Sri ngerisiki jembangan seng reged dadi resik, Sri mangkat ngangsu ngango kaleng bekas biscuit Kong Guan seng wes digawe nagnggo pikulan kanggo ngansu banyu, pegawean iku wes dilakoni Sri koyo biasane nangomahe dewe, jarak antarane Sri ngangsu rodo adoh kira-kira sak kilo meter seko omahe mbah Mijem, dalane munggah medun grumbul, Sri kanthi sabar terus ngangsu tekan kaping 12 bola bali nganti banyu sak jembangan kebak, sakwetoro iku mbah Mijem kerjo liyane beberes omah.
Sakwise banyu sak jembangan kebak Sri matur marang mbah Mijem, yen jambangan wes resik lan banyu wes kebak.
“mbah niki mpun kebak toyane, kulo ajeng wangsul” Sri pamit bali marang mbah Mijem wektu wes sore kiro kiro jam papat, Sri ugo kudu ngerjani pegawean omahe dewe.
“ Yo nduk, kosek iki tak wehi nggo sangu sekolah sesok” mbah Mijem seneng karo gaweane Sri, sakdurunge Sri bali mbah Mijem menehi duwet Rp. 25, saenggo senge Sri di wenehi duwet kanggo sangu sekolah sesok.
Duwet Rp. 25 rikolo jaman semono kiro-kiro tahun 1983 iseh pengaji, iseh bisa kanggo tuku jajan bubur pincuk, utowo tuku es tape, cukup kanggo tuku jajanan sekolah, Sri malah wes katon mongkog iso sangu anggone sekolah, maklum keluargane Sri urip kanti sederhana, sebab Sri dudu seko keluarga sugih.
Soyo suwe Sri sering moro nangomahe mbah Mijem, deweke seneng jajanan lan duwet nggo sangu sekolahe seng diawehi seko mbah Mijem sakwise kerjo, embuh resik-resik omah, embuh ngansu embuh beberes liyane, nganti wes koyo keluarga dewe Sri ora wedi-wedi teko nangomahe mbah Mijem, wes di wenehi ngerti sakmongso deweke teko nagnging mbah Mijem ora nangomah kepiye, carane mlebu omah, yen Sri luwe biso mangan opo seng wes cumawes nag meja mangan, karo duwet kanggo sangu sekolah seng wes cumawes ono ngisor taplak meja.
Biyen naliko sepisanan Sri ketemu karo mbah Mijem, wes suwe mbah kakung tilar donya, Sri ora ngerti jeneng asline mbah kakung, nanging tonggo-tonggo podo nyebut nganggo jeneng mbah Jenggot, Amargo jenggote seng putih lan dowo nganti sak dada, pegaweane mbah Jenggot naliko sak durunge sedo dadi juru kunci makam desa cerak omahe.
Sesambungane Sri karo mbah Mijem tan soyo suwe soyo raket, sesambuynagn antarane Simbah lan putu iku, senajan putune mbah Mijem ora mung Sri wae iseh akeh putu liyane, nanging seng katon raket lan gelem nyambut gawe yo mung Sri wae.
Sak wijineng dino naliko Sri nagomahe mbah Mijem koyo biasane nyekel gawean omah, kiro-kiro Sri wes kelas loro SMP, Sri di undang karo mbah Miem, deweke diajak mlebu kamare mbah Mijem, terus mbah Mijem ngetokake barang seko njero lemari tuwo karo ngucap “ mbah niki putune ajeng ningali nggih Mbah”, kantong gobal kumel werno putih seng wernane wes dadi coklat mergo wes suwe lan ora tau dikumbah.
“Siro tak kandani, biyen mbah nek lugo-lungo karo mbah kakung ora tau numpak angkutan bis” ujare mgah Mijem nyritakake riokolo jaman semono karo ngetokake isine kantong kumel mau.
“Trus numpak nopo mbah” pitakone Sri penasaran.
“Yo iki, nganggo iki, biyen nek arep lungo nang ndi wae karo mbah kakung, nang Jogja, Solo, Semarang nggowo iki, njur nyong kon nyekel kupinge mbah kakung, terus mbah kakung nggejluk lemah ping telu, aneng nyong ora oleh melek kudu merem, mengko nek wis tekan mbahmu kakung ngongkon nyong melek.
Sri mung nggumun lan ora biso ngerti opo kang dikandaake mbah Mijem karo deweke, Sri weruh seko jero kantong isine ono 13 rupo rupo barang, ono taring macan, untu macan, kuku macan, njur kantong cilik seko kulit macan, ugo ono rupo-rupo balung macan liyane, Sri ugo oleh nyekel barang iku, Sri di wenehi ngerti nang mbah Mijem, seko kabeh putune seng akeh iku, mung deweke dewe ora ono liyane seng di wenehi ngerti bap isine kantong iku.
Sak wijineng dino naliko Sri bali seko omahe mbah Mijem kanthi senenge, nang ndalan ketemu karo mbah Jeminem, seng dikenal deweke simbahe seko Bapake Sri.
“Thel, siro seko endi ?” pitakone mbah Jeminem nganngo jeneng wadanan jeneng Sri dadine Srinthel lan mung di undang Thel, kawet biyen mbah Jeminem yen ngundang Sri yo menkono.
“Saking nggen mbah Mijem” Sri mangsuli kanthi enteng.
“Lha onopo nanggon mbah Mijem?” pitakone mbah Jeminem.
“Ngangsu ngge mbah Mijem” ujare Sri.
“Lha nyong kok ora diangsok’e ? pitakone mbah Jeminem maneh.
“Alah simbah cethil, wong nek nyuwun jambu mawon mung setunggal angsale” ujare Sri karo polos ora duwe dosa, Sri nerosake lakune.
Sri sering njaluk jambu kluthuk utowo woh-wohan liyane cerak omahe mbah Jemimen, aneng durung wae Sri menek wet jambu kluthuk iku, mbah Jeminem wes ngendiko “ siji wae ojo akeh-akeh, wong putu nyong ora mung siro thok” Sri eling terus ngendikane mbah Jeminem yen deweke njaluk opo wae woh-wohan nang pekarangane mbah Jeminem, mulo mbah Jeminem dianggep cethil.
Sawijineng dino mamak takon marang Sri, naliko deweke nembe bali seko omahe mbah Mijem.
“ Siro ko endi Sri ? ” pitakone mamak.
“Ngangsu nggon mbah Mijem” ujare Sri, nangeng mamak ora pitakon maneh , mung meneng terus ngomongake liyane.
Mbah Mijem sedo naliko Sri kelas loro SMA, ono ing acara prengetane telung dino, pitung dino, karo patang puluh dino sedane mbah Mijem, Sri iseh weruh kantong gobal kumel iseh ono nang sandinge sego lan sayur pintan koyo biasane nang nduwur lemari, nanging sakwise patang puluh dino sedane mbah Mijem kantong iku wes ora ono, lan ora ono seng ngerti nangendi parane barang iku, ilang tanpo paran, muspro tan uningo.

S. Darmaji, 16 September 2014

Category: blog, Tags: | posted by:slamet_darmaji


5 Responses to “Kanthong Macan Mbah Mijem ( Cerita bahasa Jawa )”

  1. Mas Feb says:

    Saya sudah beberapa kali menulis di bloggerpurworejo.com tapi kok belum dimuat juga ya? Statusnya masih pending review terus. Bagaimana caranya mas kok bisa publish? Nuwun.

  2. Mas Feb..File yang akan di upload dari ms world di copy dulu ke Notepad, setalah itu di copy lagi dari Notepad ke web di kolom tulisan, lalu judul jangan lupa ditulis juga di kolom judul, setelah selesai sebaiknya klik tombol preview,,cek kembali di preview maka tampilanya akan sepertidi preview, setelah ok, lalu klik tombol Publish di sebelah kanan,,selesai,,setelah itu akan terlihat di beranda bloggerpurworejo,,kalau tulisanya sudah ada coba klik EDIT lalu edit jika perlu dan klik tombol Pulish,,selamat mencoba,..

Komentar dengan Facebook

Leave a Comment

Click here to cancel reply.

 

Related Post

PAK HARIO KECIK 90 TAHUN, PELAKU SEJARAH PERTEMPURAN SURABAYA 10 NOPEMBER ’45

27 - May - 2011 | slamet wijadi | 43 Comments »

Sekolah Partikelir

3 - Mar - 2013 | slamet_darmaji | 17 Comments »

TRADISI “ZIARAH” LAUT SELATAN

17 - Aug - 2012 | Mbah Suro | 10 Comments »

Salam Untuk Semua

13 - Dec - 2008 | oetoet | 1 Comment »

Mengapa harus takut kepada orang yang sudah meninggal,,?

16 - Jun - 2012 | slamet_darmaji | No Comments »

© copyleft - 2014 by Blogger Purworejo
Theme by: azimat.net